نهال هلو کاردی زودرس

40,000 تومان

میوه سفت، طعم دار

سنجش