ارقام نهال های سنجد

نمایش دادن همه 3 نتیجه

نهال سنجد حاج حسینی

نهال سنجد حاج حسینی نهال سنجد حاج حسینی را می توانیم جز با کیفیت ترین نهال ها در حوزه سنجد در نظر

نهال سنجد قزل

نهال سنجد قزل نهال سنجد قزل را می توانیم جز نهال هایی برتر تجاری در نظر بگیریم. این نهال کیفیت بالایی را

نهال سنجد محلی قرمز

نهال سنجد محلی قرمز نهال سنجد محلی قرمز را می توانیم  در اکثر نقاط ایران کشت دهیم. قابلیت کشت آن به قدری