ارقام نهال های گوجه سبز

نمایش دادن همه 4 نتیجه

نهال گوجه سبز برغان

نهال گوجه سبز برغان نهال گوجه سبز برغان یکی از انواع نهال هایی می باشد که در ایران کشت می شود. این

نهال گوجه سبز سردرودی

نهال گوجه سبز سردرودی نهال گوجه سبز سردرودی یکی از ارقام نهال آلو سبز است. البته کیفیت بسیار بالایی را نیز می

نهال گوجه سبز شهریار

نهال گوجه سبز شهریار نهال گوجه سبز شهریار یکی از انواع نهال های پیوندی می باشد. پایه آن را نیز می توانیم